Zásady ochrany osobních údajů

 

Poslední aktualizace: 30. 06. 2023

Úvod
Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen “zásady”) popisují, jak společnost webmario trade* s.r.o. (“dále jen webmario*”) shromažďuje, používá a sdílí osobní informace uživatelů webových stránek.

(dále jen “stránky”). Webmario* je jediným vlastníkem informací shromážděných na stránkách prostřednictvím vašeho užívání služeb webmario*. Tyto informace nebudeme prodávat, sdílet ani pronajímat jiným subjektům odlišným způsobem od toho, jenž je popsáno v těchto zásadách.

Webové a e-shop portály: Servisní portály služeb: Studentské portály:
ibymy.cz webmario.cz Fel1.cz
webmario.com abctisk.cz Study.Fel1.cz
     
     

Dále společnost webmario-trade* s.r.o. respektuje vaše soukromí a zavázala se chránit vaše osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů – nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen “obecné nařízení”). Tento dokument vás bude informovat o tom, jakým způsobem se budeme věnovat vašim osobním údajům při interakci s námi, včetně návštěvy našich webů. Rovněž vám sděluje vaše práva týkající se vašich osobních údajů.

Integrita dat a zabezpečení
Společnost webmario* používá standardní bezpečnostní opatření k ochraně proti ztrátě, zneužití a / nebo změnám dat umístěných na našich serverech. Provádíme vhodná opatření a procesy, například šifrování při přenosu určitých citlivých informací, které nám pomohou udržet vaše informace v bezpečí a udržet si jejich kvalitu. Máte-li jakékoli dotazy ohledně zabezpečení na našich stránkách, můžete nás kontaktovat na gdpr@webmario.cz

Důvody pro použití vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme na základě těchto oprávněných zájmů: (a) pochopení toho, jak naši zákazníci využívají naše služby; (b) aktualizování naších záznamů; (c) rozvíjení naších služeb a rozvíjení našeho podnikání; (d) definování zákazníků/uživatelů pro naše služby. (e) umožnit naším zákazníkům/uživatelům využívat naše služby v rozsahu v jakém se je společnost webmario zavázala plnit.

Sběr dat a jejich využití
Webmario* vám umožňuje dobrovolně nám poskytnout kontaktní informace prostřednictvím našich webových portálů. Informace, které shromažďujeme, zahrnují především vaši emailovou adresu, dále to může být vaše jméno, adresa a bankovní spojení. Při využívání naších služeb dále shromažďujeme vaše IP adresy. Pokud se rozhodnete nám poskytnout další osobní údaje (např. informace o vašem pohlaví nebo přibližném věku), tyto budou využité pro generování relevantnějšího obsahu elektronických informací typu ( newsletter apod). webmario nesbírá, neshromažďuje ani neukládá informace o vaší kreditní kartě. Pokud nás kontaktujete, můžeme zaznamenávat vaši komunikaci s námi, abychom vám mohli lépe pomoci a vyřešit případné problémy. Pokud nechcete přijímat e-maily od společnosti webmario* , můžete se kdykoli odhlásit z odběru zdarma z vašeho účtu, případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailové komunikace na gdpr@webmario.cz. Tato forma odhlášení odběru vyhovuje článku 7 bod 3 obecného nařízení. Používáme standardní opatření v oblasti průmyslu, včetně administrativních, technických a fyzických záruk, které pomáhají chránit osobní údaje před ztrátou, krádeží, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

Konkrétní oprávněné zájmy pro uchovávání konkrétních osobních údajů

  • Emailovou adresu uchováváme, jelikož se jedná o klíčový údaj pro to, aby společnost webmario mohla plnit své závazky vůči vám. Nutnost uchovávat vaší emailovou adresu vyplývá přímo z činnosti, díky které jste se u naši společnosti registrovali.
  • Jméno, příjmení, adresu a bankovní spojení společnost webmario uchovává pouze v případě, že tyto informace dobrovolně vyplníte ve svém uživatelském účtu, který jste si na stránkách založili. Tyto údaje společnost webmario používá pouze pro realizaci převodu finančních prostředků ve váš prospěch.
  • IP adresu uchováváme pro zjišťování polohy, pro případy řešení případných sporů ve věci porušení VOP a pro udržování naší databáze relevantní.
  • Informace zaslané vaším prohlížečem uchováváme pouze pro zajišťování anonymizovaných statistik.
  • Pokud se dobrovolně rozhodnete nám dát další osobní údaje prostřednictvím dotazníkového šetření, budou tyto informace použity výhradně pro účely relevantnějšího obsahu.

Vaše práva
Za určitých okolností máte práva týkající se vašich osobních údajů podle obecného nařízení.
Máte právo obrátit se na naši společnost se žádostí o informaci, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto údajům a k informacím dle článku 15 obecného nařízení. Dále máte právo na opravu či doplnění osobních údajů (článek 16 obecného nařízení), právo na výmaz (článek 17 obecného nařízení), právo na omezení zpracování (článek 18 obecného nařízení), právo na přenositelnost údajů (článek 20 obecného nařízení) a právo na námitku (článek 21 obecného nařízení).

Pokud si přejete uplatnit některá z vašich práv, kontaktujte nás na adrese gdpr@webmario.cz
Za přístup k vašim osobním údajům nebudete muset platit žádné poplatky (ani za uplatnění jakýchkoli jiných práv). Můžeme však účtovat přiměřený poplatek, pokud je vaše žádost zjevně neopodstatněná, nepřiměřená nebo nepřiměřeně/záměrně často opakovaná. Za těchto okolností můžeme rovněž odmítnout vaší žádosti vyhovět.

Co budeme potřebovat od vás
Možná bude zapotřebí vyžádat si od vás konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost a zajistit si právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo k výkonu jakéhokoli vašeho jiného práva). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou zveřejněny žádné osobě, která nemá právo je obdržet. Můžeme vás také kontaktovat a požádat o další informace týkající se vaší žádosti o urychlení naší odpovědi.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud to bude nezbytné pro splnění účelů, pro něž jsme je shromažďovali, mimo jiné za účelem splnění právních a účetních požadavků. K určení příslušné doby uchovávání osobních údajů považujeme výši, povahu a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození neoprávněným použitím nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje a zda tyto cíle můžeme dosáhnout jinými způsoby. V některých případech můžete požádat o smazání údajů.

Sdílení a zveřejňování informací
webmario* nebude bez vašeho souhlasu prodávat, zveřejňovat ani pronajímat žádné osobní údaje. Osobní údaje můžeme sdílet ve zcela vyjímečných případech, jako jsou např. mimořádné události pro zajištění ochrany a bezpečnosti našich zaměstnanců, našich zákazníků nebo jakékoliv jiné osoby. Dále můžeme zveřejnit osobní údaje jednotlivce v reakci na požadavky oprávněnáýh veřejných orgánů, včetně požadavků na zajištění národní bezpečnosti nebo vymáhání práva.

Cookies
webmario používá na svých internetových stránkách cookies. Tyto soubory cookie jsou uloženy v prohlížeči pro účely uchovávání záznamů. Pomocí technologie cookie můžeme sledovat a shromažďovat informace o vašem počítači a softwaru, když navštívíte naše stránky nebo když používáte naše služby. Tyto informace jsou automaticky shromažďovány a mohou zahrnovat, mimo jiné: (i) adresu vašeho internetového protokolu (“IP”); (ii) doménový server; (iii) typ počítače; (iv) váš operační systém; (v) typ prohlížeče a jazyk prohlížeče; (vi) časy přístupu; (vii) zobrazené stránky a délka strávená na stránce; (viii) adresy odkazů na webové stránky; a (ix) další informace o vašem chování na našich webových stránkách (společně “data o provozu”). Data o provozu jsou anonymní informace, které vás osobně neidentifikují. Údaje o provozu nám pomáhají navrhnout a uspořádat naše webové stránky uživatelsky přívětivým způsobem a neustále vylepšovat naše weby tak, aby lépe vyhovovaly potřebám uživatelů. webmario* také analyzuje data pomocí Google Analytics. Veškeré shromážděné údaje budou použity pouze v souhrnné podobě a nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Můžete nastavit váš webový prohlížeč tak, aby cookies odmítl. Uživateli, který neakceptuje soubory cookies z našich webů, nebude společnost webmario trade* s.r.o. schopna zajistit přístup k uživatelskému účtu ani zajistit bezproblémové fungováni stránek.

Předávání údajů mimo EU
WEBMARIO* nepředává vaše osobní údaje mimo EU.

reCAPTCHA demo: Simple page